0972.454.876

Cây Cau Hương

Tên sản phẩm: Cây Cau Hương

Danh mục: Cây bóng mát, cây công trình

Cây cau hương hay còn được biết đến với tên gọi cây cau lùn. Cau cau hương là giống cây bóng mát được trồng rộng rãi ở rất nhiều nơi.